Litter 3

HZP ÖTV Southpaw Duet With Hunsweimaraner x SE JCH Gamepoint Painkiller Jane
13.4.2015

Litter 2

SE JCH Wellieson Eazac x SE JCH CD`s Tic Tac Toe
12.4.2011

Litter 1

SE JCH CD`s Quasimodo in Grey x SE JCH CD`s Tic Tac Toe
8.2.2008, Sweden